มาตราฐานการติดตั้งทั้งระบบของ

    SGP CNG PI-CK UP เป็นมาตราฐาน

    ระดับ OEM ที่ใช้สำหรับ บริษัทผู้ผลิต

    รถยนต์ชั้นนำและลูกค้าทั่วไป


 
         
 

    SGP ออกแบบระบบ CNG รวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วย Software
    Computer CAE (Computer Aided Engineering) มูลค่าสูง
    และทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 15501-1/2 หรือ
    มอก. 2333-1/2 ด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP ทำให้มั่นใจว่า SGP
    CNG PICK UP ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบ ตาม
    มาตรฐานสากลรายเดียวในประเทศไทย
     
 
    ชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ ผลิตแบบเดียวกับชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้
    แม่พิมพ์ พร้อมผ่านการทำสี EDP (Electro Deposition Painting)
    จึงมั่นใจได้ถึงความสวยงาม และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
 
       
      ควบคุมการติดตั้งชุดอุปกรณ์และส่วนควบ โดยการเช็คค่า Torquk
    และ Nut ตามมาตรฐานทุกขั้นตอนจึงมั่นใจได้ว่า การติดตั้ง SGP
    CNG PICK UP ผ่านการตรวจสอบทุกจุดอย่างละเอียด ผ่าน
    มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
      ตัวจับยึดท่อแรงดันสูงใช้ POP NUT ตามมาตรฐาน OEM ทำจาก
    วัสดุพิเศษ จับยึดท่อได้แข็ง แรง และไม่เป็นสนิม อายุการใช้งาน
    ยาวนานกว่า
               
             
 
      บริษัท สามมิตรกรีนพาวเวอร์ จำกัด

      ที่อยู่ เลขที่ 703 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

      เบอร์โทรศัพท์ : 02-413-5530
      เบอร์แฟกซ์ : 02-413-1522
      Email : info@sgp.co.th

  Link
Home
Products
Certificate
Service
New
Contacts

  Model
กระบะพื้นเรียบ
กระบะ Standard CNG
กระบะเต็มเหนี่ยว
ลิฟเตอร์ SGP