SGP เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอระบบการติดตั้งCNG ที่ได้มาตฐาน ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ISO 15501-1/2 หรือ มอก. 2333-1/2 ทั้งระบบ ดยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP จึงมั่นใจได้ว่า SGP CNG PICK UP มีความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการใช้งานด้วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน OEM
     
       
        อุปกรณ์จับยึดพร้อมถังใบที่ 4 และ 5 ของก้านกล้วย         เต็มเหนี่ยวผ่านการทดสอบแรงสั่นสะเทือนมั่นใจได้         เรื่องคงทนแข็งแรงของอุปกรณ์ก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว   อุปกรณ CNG ติดตั้งไม่กินเนื้อที่การบรรทุก ง่ายต่อการบำรุงรักษา ติดตั้งมิดชิดเรียบร้อยปลอดภัย โครงสร้างของก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว มีการเสริมคานนิรภัย
พิเศษ ผ่านการทดสอบการชนตามมาตรฐานความปลอดภัย
ISO 15501-1/2 จึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัย
 
 
     
 
การทดสอบแรงกระแทก ถังบรรจุก๊าซ
ถังบรรจุก๊าซ CNG ผ่านการทดสอบแรงกระแทก
โดยเครื่องทดสอบ เพื่อความมั่นใจในการผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยได้รับการ
รับรองอุปกรณ์ทดสอบ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี ลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP

ถังบรรจุก๊าซของ SGP ออกแบบ
ได้มาตรฐานโดยเฉพาะส่วนที่ต้อง
รองรับแรงดันสูงมีความหนา
เป็นพิเศษจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

     SGP CNG PICK UP ทุกคันจากไลน์การผลิตผ่านการทดสอบ
     การรั่วของก๊าซ CNG ควบคุมด้วยระบบ Automatic ที่ได้รับการ
     ออกแบบและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP
   
 
  นวัตกรรมการออกแบบ

  ที่เน้นประโยชน์การใช้งานสูงสุด
 


       จากการพัฒนาสินค้ามากกว่า 7 ปี SGP ได้ทำการ
   ออกแบบติดตั้งถังบรรจุก๊าซอยู่ที่แซสซีในขณะที่ระบบ
   การติดตั้งถังบรรจุก๊าซบนลูกกระบะ ทำให้ SGP CNG
   PICK UP มีการถ่ายทอดน้ำหนักการทรงตัวขณะขับขี่ที่ดีกว่า
   สร้างความมั่นใจขณะเข้าโค้ง

       การออกแบบบรรจุถังก๊าซของ SGP CNG PICK UP
   ทำให้สามารถใช้พื้นที่การบรรทุกได้เต็มที่แบบรถ PICK UP
   ทั่วไป ในขณะที่การติดตั้งถังบรรจุก๊าซทั่วไปที่ติดตั้งถังบรรจุ
   ก๊าซบนรถกระบะ จะเสียพื้นที่การใช้งานถึง 35%
   
   

            บริษัทสามมิตร กรีนพาวเวอร์ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
            เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการณ์ที่เน้นความคุ้มค่า และคุณภาพของ
            กระบะเชิงพาณิชย์ ก้านกล้วยเต็มเหนี่ยว จึงเป็นคำตอบของ
            ผู้ประกอบการณ์ ด้วยถังบรรจุก๊าซ CNG ถึง 5 ใบ ปลอดภัย
            วิ่งไกลต่อการเติมก๊าซ 1 ครั้ง
 
   
   
มาตราฐานการติดตั้งทั้งระบบของ

SGP CNG PICK UP เป็นมาตราฐาน

ระดับ OEM ที่ใช้สำหรับ บริษัทผู้ผลิต

รถยนต์ชั้นนำและลูกค้าทั่วไป
 
       
 

    SGP ออกแบบระบบ CNG รวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วย Software
    Computer CAE (Computer Aided Engineering) มูลค่าสูง
    และทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 15501-1/2 หรือ
    มอก. 2333-1/2 ด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะของ SGP ทำให้มั่นใจว่า SGP
    CNG PICK UP ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบ ตาม
    มาตรฐานสากลรายเดียวในประเทศไทย
     
 
    ชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ ผลิตแบบเดียวกับชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้
    แม่พิมพ์ พร้อมผ่านการทำสี EDP (Electro Deposition Painting)
    จึงมั่นใจได้ถึงความสวยงาม และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
 
       
      ควบคุมการติดตั้งชุดอุปกรณ์และส่วนควบ โดยการเช็คค่า Torquk
    และ Nut ตามมาตรฐานทุกขั้นตอนจึงมั่นใจได้ว่า การติดตั้ง SGP
    CNG PICK UP ผ่านการตรวจสอบทุกจุดอย่างละเอียด ผ่าน
    มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
      ตัวจับยึดท่อแรงดันสูงใช้ POP NUT ตามมาตรฐาน OEM ทำจาก
    วัสดุพิเศษ จับยึดท่อได้แข็ง แรง และไม่เป็นสนิม อายุการใช้งาน
    ยาวนานกว่า
                     
             
 
      บริษัท สามมิตรกรีนพาวเวอร์ จำกัด

      ที่อยู่ เลขที่ 703 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

      เบอร์โทรศัพท์ : 02-413-5530
      เบอร์แฟกซ์ : 02-413-1522
      Email : info@sgp.co.th

  Link
Home
Products
Certificate
Service
New
Contacts

  Model
กระบะพื้นเรียบ
กระบะ Standard CNG
กระบะเต็มเหนี่ยว
ลิฟเตอร์ SGP