ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านการขาย

-  ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าที่มาติดต่อรับบริการซื้อรถยนต์ (รถยนต์ติดตั้งระบบแก๊ส NGV)
-  มีหน้าที่ของปรึกษาการขาย (Sales Consultant) ให้คำปรึกษาในการซื้อขายยนต์
-  ติดต่อ ประสานงานขายรถยนต์,ปิดการขาย
- วางกลยุทธ์ในการขายให้เป็นตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  • มีทักษะทางด้านการขายหรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้านการขายรถยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงามขายและบริการ