สามมิตร กรีนพาวเวอร์ พร้อมใช้เทคโนโลยี PTT Diesel CNG ทางเลือกใหม่ในการประหยัดน้ำมัน

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญา อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีชุดอุปกรณ์
PTT Diesel CNG
 และ บันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี PTT Diesel CNG สำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กรุ่นใหม่ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายวิจิตร แตงน้อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และ บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด โดย นายสุรยุทธ์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด