กิจกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

โดยทีมตรวจประเมินภายใน ของบริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – วันที่ 27 เมษายน 2558

สามารถดูภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินระบบคุณภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่