กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  เพื่อสะดวกในการติดต่อ หรือส่งประวัติมาที่บริษัทฯ
บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 703 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทร : 02-413-1520
Email : runchana.phu@sgp.co.th
ชื่อจริง :
*
นามสกุล :
*
เบอร์โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ :
 
  ข้อมูลการสมัครงาน
 
ที่อยู่ของผู้สมัคร :
*
อายุของผู้สมัคร
*
วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร :
* 
ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร : *
ที่มาของข่าวสมัครงาน
*
ประวัติการทำงานที่ผ่านมา (โดยย่อ) :
*